Personvernerklæring

Personvernerklæring for kunder av Melin Medical.

Personvernerklæring

Sist oppdatert 15.06.2018

Melin Medical er en av Nordens ledende leverandører av selvbetjeningsløsninger for betaling og administrasjon. I Melin Medical tar vi personvern på alvor, og det er derfor viktig for oss at du vet hvilke opplysninger vi innhenter og hvordan vi ivaretar ditt personvern.

Personopplysninger er informasjon som kan identifisere deg som person, for eksempel en e-postadresse, gateadresse, telefonnummer eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å anslå hvilken person som befinner seg bak dataene.

All behandling av personopplysninger reguleres av personopplysningsloven og EUs forordning for Personvern (GDPR) som omfatter innsamling, registrering, utlevering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

For å levere gode produkter og tjenester er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger. Vi behandler personopplysninger med det formål å oppfylle avtaler inngått med deg som kunde og i forbindelse med kundeadministrasjon.

Personopplysningene blir innhentet fra ulike kilder, som når du som kunde signerer en avtale med oss, kontakter oss, eller samtykker til å motta e-poster og bruker nettstedet vårt. For å sørge for en trygg og riktig saksbehandling henter vi inn følgende informasjon:

  • Navn
  • Adresse
  • Personnummer
  • Kontaktopplysninger som telefonnummer og/eller e-postadresse

Under har vi skissert opp tilfeller og steder der informasjon og opplysninger hentes, og hvilket formål det har.

Opptak og lagring av kundekommunikasjon

Som et ledd i vår kvalitetsforsikring og for effektiv kundebehandling tas det opptak av telefonsamtaler til vårt kundesenter med hjemmel i personopplysningsloven. Før opptaket blir gjort, blir det spilt av en automatisk talebeskjed som informerer om opptaket før samtalen starter, hvor man samtidig får mulighet til å reservere seg for opptak via tastevalg. Lydopptakene blir lagret i tre måneder før de blir slettet. Tilgangen til opptakene er begrenset til de som har et tjenstlig behov, og all tilgang blir loggført med en kort begrunnelse hver gang avspilling foretas.

Kundeundersøkelse

Etter du har vært i kontakt med vår supportavdeling sender vi ut en kort undersøkelse hvor vi spør deg om hvordan opplevelsen din med kundeservice var. Formålet er å forbedre oss slik at vi kan gi deg som kunde enda bedre service og levere bedre produkter og tjenester. Hvis du ikke vil dele denne typen opplysninger med oss, kan du la være å svare på undersøkelsen vi sender deg.

Nettsider

Når du bruker nettstedet vårt samler vi inn informasjon som f.eks. hvilken nettleser og enhet du bruker, IP-adressen din og hvor du befinner deg. Denne informasjonen kan ikke identifisere deg som bruker da dataen blir brukt på et aggregert nivå. Se våre retningslinjer for informasjonskapsler om du ønsker å vite mer om hvordan vi samler inn denne informasjonen.

E-post

Når du registrerer deg til å motta nyhetsbrev samtykker du til at vi kan holde deg oppdatert på våre produkter og tjenester, dele nyheter og invitere deg til relevante arrangementer. For at vi skal kunne forbedre innholdet i vår kommunikasjonen innhenter vi informasjon om hvordan du responderer på e-posten, for eksempel om e-posten blir åpnet og hvilke linker som er klikket på. Du kan når som helst melde deg av ved å klikke på linken “Meld meg av” i e-posten du mottar.

Personopplysninger om privatpersoner (debitorer)

Som inkassoselskap er Melin Collectors behandlingsansvarlig av personopplysninger for privatpersoner (debitorer) som behandles i forbindelse med fakturering og innkreving av fordringer. Behandling av personopplysninger for privatpersoner (debitorer) reguleres i en egen personvernerklæring.

Som underleverandør av Melin Collectors behandler Melin Medical personopplysninger i forbindelse med kundeadministrasjon, og har i den anledning tilgang til informasjon om betalingshistorikk og betalingsavtaler, samt telefon og e-post korrespondanse med mer. Personopplysninger blir kun benyttet der det finnes et tydelig spesifisert formål, som reguleres i egen databehandleravtale.

Hvordan behandler Melin Medical dine personopplysninger?

Melin Medical behandler personopplysninger først og fremst i forbindelse med kundeadministrasjon og gjennomføring av de avtalene vi har inngått med deg som kunde.

Når du inngår en kundeavtale med Melin Medical så samler vi inn opplysninger om klinikken, og kontakt- og faktureringsinformasjon slik at samarbeidet mellom oss kan fungere best mulig.

Videre bruker Melin Medical opplysningene til å gi deg relevant informasjon om våre tjenester, nyhetsbrev og annen relevant markedsføring. Vi ønsker også å tilpasse og forbedre våre tjenester, og trenger da opplysninger for å kontakte deg som kunde. Opplysninger brukes også til å utarbeide interne rapporter og kundeundersøkelser.

Hvem kan få tilgang til opplysningene dine?

For å kunne behandle din(e) sak(er) vil utvalgte Melin Medicals medarbeidere ha tilgang til dine personopplysninger når det er nødvendig. I slike tilfeller vil det kun gis tilgang etter behov og etter de formål som er beskrevet. Alle Melin Medicals medarbeideren er bundet av taushetsplikt.

Som hovedregel vil ikke Melin Medical dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre utenforstående tredjeparter. Vi har anledning til å dele opplysninger med våre samarbeidspartnere, og har skissert hva de gjør under.

Melin Medicals samarbeidspartnere

Melin Collectors er Norges ledende håndtering og oppfølging av faktura og utestående fordringer i helsesektoren, og er behandlingsansvarlig for personopplysninger som håndteres i denne sammenheng. Selskapet har en egen personvernerklæring for hvordan personopplysninger om debitorer innhentes og brukes.

PatientSky AS er en e-helseaktør som lager skyplattformer til helsesektoren, og er en av underleverandørene til Melin Medical. De får tilgang til personopplysninger i henhold til eksisterende databehandleravtale, og kan ikke bruke opplysninger til andre formål enn Melin Medical.

Lagring og sletting av opplysningene

Melin Medical beskytter dine personopplysninger i samsvar med EUs personverndirektiv og norsk lov.Det betyr at personopplysninger som behandles hos Melin Medical er sikret ut fra bestemmelser om konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Melin Medical er også i tråd med kravene til Norsk Helsenett og kravene i Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren.

Opplysninger som ikke lenger er nødvendig for å gjennomføre formålene beskrevet over slettes. Noen typer data vil vi behandle for statistiske formål, men det er først etter at informasjonene er blitt pseudonymisert eller anonymisert.

Dine rettigheter

Rett til innsyn og retting av opplysninger

Du har til enhver tid rett til å be om innsyn i personopplysningene vi har registrert om deg, samtå få vite innholdet og hvor vi har innhentet dine personopplysninger fra. Dersom personopplysningene er unøyaktige, ufullstendige eller irrelevante, har du rett til å be oss korrigere eller slette personopplysningene som vi besitter. Vi oppmuntrer deg til å gi oss beskjed dersom noen av personopplysningene dine er feil.

Hvordan kan jeg endre eller klage på bruken av mine personopplysninger?

Du har innsigelsesrett dersom du mener vi ikke har rett til å behandle dine personopplysninger. I slike tilfeller kan vi bare fortsette behandlingen hvis vi kan rettferdiggjøre årsaker som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter. Vi kan alltid behandle dine personopplysninger hvis dette er påkrevet for å avgjøre, utøve eller forsvare rettslige krav.

Hvis du er misfornøyd med svaret eller mener vi behandler dine personopplysninger på en urettferdig eller ulovlig måte, kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om Datatilsynet og deres klageprosedyre her.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål eller kommentarer vedrørende personvernerklæringen, ber vi deg kontakte oss på privacy@melinmedical.com.

For andre spørsmål ta kontakt via vårt kontaktskjema eller telefon 21 62 73 00.