Om Melin Medical

Hver dag assisterer Melin Medical mer enn 50 000 pasienter gjennom våre systemer.

Mer tid til å behandle

I 2009 fikk lege Jesper Melin en idé om hvordan han kunne redusere sin egen arbeidsbelastning og få mer tid til pasientene sine. I dag nyter mer enn 75 % av Norges allmennleger og legevakter en enklere arbeidsdag takket være Melin Medicals selvbetjeningsløsninger for pasientadministrasjon og betaling.

I tett samarbeid med de ledende journalsystemene på markedet, har vi gjort det mulig å frigjøre personell og andre ressurser fra unødvendig og ineffektivt papirarbeid.

Ingvill Hestenes
CEO
Linn Gimmestad
COO
Ingebrikt Bjørkhaug
CFO
Frode Narheim
CTO
Martin L. Dahl
CCO / actual leader, Melin Collectors
Anders Kjøs
COO, Melin Collectors
Emir Brdakic
Head of Sales
Lill Midthjell
Head of Customer Success
Bjørn K. Høien
Head of Technical Support