Om os​s

Vi har spesialisert oss på å levere betalingsløsninger og administrasjonssystemer som frigjør leger og helsepersonell fra unødig administrativt arbeid.

Vår forretningsidé

Selskapets gründer, Dr. Jesper Melin, fikk i 2009 en idé om hvordan det var mulig å la pasienten selv ta mer ansvar for egen administrasjon, i første omgang i form av selvbetjente betalingsmuligheter. Grunnsteinene for Melin Medical ble lagt, og selskapet ble dannet. I dag har over 75 % av landets legekontorer og legevakter fått en enklere hverdag med våre tjenester.

På landsbasis håndterer vi omlag 50 000 pasienter hver dag, og over 12 millioner pasienter i året.

Gjennom tette samarbeid med ledende journalleverandører har vi skapt muligheter for å frigjøre personellressurser, slik at våre kunder kan fokusere på behandling fremfor unødige administrative oppgaver.

Våre løsninger gir pasienten mulighet til å ta ansvar for egen administrasjon på en enkel og intuitiv måte. Ved å automatisere pasientenes administrasjon, lar vi helsepersonellet bruke den frigjorte tiden på den oppgaven som virkelig er viktig – behandling av pasienten.

Samfunnsansvar

Vi tror på at aktivt samfunnsansvar vil bidra til langsiktig suksess, da næringslivet og samfunnet er uløselig knyttet sammen.

På samme måte som at samfunnet er avhengig av at et livskraftig næringsliv driver verdiskapingen, er næringslivet avhengig av et velfungerende og bærekraftig samfunn for å kunne lykkes.

Samfunnsansvar er viktig både fordi det er riktig og fordi det kan være lønnsomt.

Vi har i løpet av 2014 vært engasjert i flere nasjonale og internasjonale prosjekter, hvor vi har bidratt både økonomisk og ved vårt aktive engasjement i prosjektene.

På denne siden vil vi gi løpende oppdateringer på de prosjekter vi støtter opp om og engasjerer oss i.

For spørsmål om våre engasjementer, ønske om bidrag eller assistanse, kontakt oss her.

Menneskene

Vi er mer enn 40 glade og dedikerte mennesker som hver dag arbeider for å utvikle og levere gode løsninger til helsesektoren. Lurer du på hvem du skal ta kontakt med? Her har vi gitt deg noen navn og ansikter du kan forholde deg til.

​INGVILL HESTENES

Daglig leder

ih@melinmedical.com

​CHRISTIAN STRØJER HANSEN

Prosjektleder

csh@melinmedical.com

Emir BrDakic

Salgsleder

eb@melinmedical.com

Bjørn Høien

Leder, Teknisk Support

support@melinmedical.com