Fakturering og regnskap for leger, fysioterapeuter og kiropraktorer

Gjennom tette partnerskap, kjennskap til bransjen og visjonære ideer, har vi utviklet verdens mest komplette systemer for administrasjon av egenandeler.

​Fakturering

FOR OVERSIKT OG OPPFØLGING AV UTESTÅENDE

Oppfølging av utestående og tap på fordringer er en velkjent utfordring for mange leger. Med Melin Medical sikres du komplett oppfølging av utestående når betaling uteblir. Oppfølging av utestående ivaretas av Melin Medicals inkassoselskap Melin Collectors.

Melin Collectors er Norges ledende aktør innen innkreving av utestående fordringer i helsesektoren, og det legges stor vekt på ansvar, moral og etikk i hele oppfølgingsprosessen. Melin Collectors mottar automatisk informasjon fra journalsystemet om hvilke regninger som ikke er betalt og sikrer at det sendes faktura til pasienten. Når pasienten betaler, registreres dette automatisk i ditt journalsystem og pengene overføres direkte til ønsket konto.

Avtaleadministrasjon

FOR AUTOMATISERING AV INTERNE AVREGNINGER

Som eneste leverandør tilbyr vi med våre terminaler en total fordeling og håndtering av de ulike takstgruppene. Avtaleadministrasjon er en tjeneste som gjør det mulig for klinikken å fordele hele, eller deler av, pasientens regningskort mellom eksempelvis lege, klinikk og kommune. Avtaleadministrasjon sikrer en enkel og korrekt fordeling av inntektene på klinikken.

Remit

FOR FORDELING AV EGENANDELER DIREKTE TIL ØNSKET KONTO

Sammen med Norges førende regnskapsbyrå for leger, Legeregnskap AS, tilbyr vi en løsning hvor vi kan håndtere fordelingen av pasientinnbetalinger direkte til den konto du måtte ønske.

Økonomi

FÅ OVERSIKT OVER ALL FAKTURERING OG REGNSKAPSDOKUMENTASJON

I Økonomi-modulen har vi samlet den informasjonen du tidligere hadde i Payment Manager. Du har i Økonomi blant annet tilgang til ferdig regnskapsdokumentasjon, og kan enkelt få tilgang til ukes, måneds og årsrapporter.

Som kunde får du altså en enklere regnskapsføring, samtidig som du forsikrer deg om at du kun blir beskattet av det du faktisk tjener. Du kan enkelt gi din regnskapsfører mulighet til å hente ut nødvendige regnskapsopplysninger, slik at både din og regnskapsførerens jobb forenkles.

Du kan lese mer om våre selvbetjente terminaler for leger, kiropraktorer og fysioterapeuter her på denne nettsiden.         

 Klikk her