Selvbetjente betalingsterminaler for leger, kiropraktorer og fysioterapeuter

Melin Medicals betalingsterminaler, T1 og T2, gir pasientene dine muligheten til å blant annet betale for sine tjenester på klinikken på en enkel og intuitiv måte.

​Vi ser på våre terminaler som selvbetjente kommunikasjonsterminaler. De er designet for å håndtere alle typer administrasjon relatert til pasienten, samtidig som de er en integrert del av Melin Medicals administrasjonsmoduler og klinikkenes journalsystemer.

For mange mennesker er det knyttet noe usikkerhet til bruk av selvbetjente betalingsterminaler. For å kunne skape optimal interaksjon mellom bruker og betalingsterminalen, har vi derfor utviklet en løsning hvor brukervennlighet og tilgjengelighet står i fokus. Vi har designet brukerflaten slik at den er enkel og oversiktlig å betjene for alle som bruker den – uansett språkferdigheter, alder eller handikap.

Brukergrensesnittet på Melin Medicals terminaler er utviklet på en måte som gjør det lett for pasientene å benytte dem allerede ved førstegangsbruk. For eksempel har vi fjernet alle ulogiske tastekombinasjoner, noe som minimerer feiltrykk og forenkler betjeningen.

Terminalene er enkle og intuitive å betjene og er designet og utviklet etter standardene for universell utforming. Terminalløsningene leveres med driftsgaranti og full support. Vi tar alt ansvaret.

Du kan lese mer om våre helautomatisk fakturaløsning her på denne netsiden.

Lyst til å høre mer? Book et møte her.   Book møte